<html> <head><title>TeleSchach / Freiburger Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft in Slden</title> <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1"></head> <BODY background="../cesicons/bg-5.gif" text=black vLink=blue link=green> <a name="I"></a> <center><h1>TeleSchach : <font color=red>Schach aktuell</font><br></h1> <h4><big> * * </big>Kurzberichte<big> * * </big>Schlagzeilen<big> * * </big>Neuigkeiten<big> * * </big></h4></center> <h3 align=center><br><font color=blue><big>Jugend-Blitz-Bezirkseinzelmeisterschaften 2012 Freiburg im Breisgau</big></font> <p>am 27. Oktober 2012 in Slden <p>Infos, Bericht, <a href="#rang">Ranglisten</a> und <a href="#fot">Fotos</a></h3> <blockquote> <hr> <h4> <IMG align=left SRC="../cesicons/boes,julian_2012.jpg" width="180" height="240" alt="Julian Boes" hspace=10> <IMG align=right SRC="../cesicons/reinbold,sorah_2012.jpg" width="180" height="240" alt="Sorah Reinbold" hspace=10> Am Samstag, den 27. Oktober 2012 fanden in Slden die Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaften des Schachbezirkes Freiburg im Breisgau statt. <p>Gespielt wurde in der Saalenberghalle in Slden (Hochschwarzwald). <br>Der Schachclub Slden e.V. war Veranstalter. <p>Julian Boes (links) wurde Freiburger Blitzeinzelmeister der Schachjugend. <br>Sorah Reinbold (rechts) vom SK Endingen gewann die U8-Meisterschaft. </h4> <br clear=all> <h4><a name="rang"><br><font color=maroon><big>Ranglisten der Jugend-Blitzeinzelmeisterschaften (als Kreuztabellen)</big></font></a><pre> <big><font color=blue>U8</font></big> Rg Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Punkte SoBerg 1 Reinbold, Sorah % 1 1 1 1 1 1 1 1 8.5 34.25 2 Harass, Kevin 0 % 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 28.50 3 Link, Simon 0 0 % 1 0 1 1 1 1 1 6.0 18.00 4 Wiesner, Paul 0 0 0 % 1 1 1 1 1 1 6.0 16.50 5 Kaiser, Lars 0 1 0 % 0 0 1 1 1 4.5 16.25 6 Schindele, Herman 0 0 0 0 1 % 1 0 1 0 3.0 9.50 7 Wehrbein, Johannes 0 0 0 0 1 0 % 1 0 1 3.0 8.50 8 Meyer, Urs 0 0 0 0 0 1 0 % 1 1 3.0 6.00 9 Mahl, Paul 0 0 0 0 0 0 1 0 % 1 2.0 4.00 10 Disch, Simon 0 0 0 0 0 1 0 0 0 % 1.0 3.00 <big><font color=blue>U10</font></big> Rg Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Punkte SoBerg 1 Rommel, Tobias % 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0 47.00 2 Abanto, Arik 1 % 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9.0 48.00 3 Slberg, Levi 0 1 % 0 1 0 1 1 1 1 1 1 8.0 34.50 4 Schindele, Wilhelm 0 0 1 % 1 1 0 1 1 1 1 7.5 32.25 5 Wienberg, Robin 0 0 0 % 1 0 1 1 1 1 1 6.5 23.75 6 Grube, Josias 0 0 1 0 0 % 1 1 0 1 1 1 6.0 23.00 7 Vogler, Tom 0 0 0 0 1 0 % 0 1 1 1 1 5.0 16.50 8 Meyer, Hendrick 0 0 0 1 0 0 1 % 1 0 0 1 4.0 17.50 9 Ghr, Enrico 0 0 0 0 0 1 0 0 % 1 1 1 4.0 12.00 10 Rees, Pascal 0 0 0 0 0 0 0 1 0 % 1 1 3.0 7.00 11 Rudmann, Kathrin 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 % 1 2.0 5.00 12 Disch, Nathalie 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 1.0 9.00 <big><font color=blue>U12</font></big> Rg Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg 1 Zimmermann, Robin % 0 1 1 1 1 1 1 1 7.0 23.00 2 Hchemer, Nicolas 1 % 0 0 1 1 1 1 1 6.0 20.00 3 Antusch, Isabella 0 1 % 1 0 0 1 1 1 5.0 16.00 4 von Kirchbach, David 0 1 0 % 0 1 1 1 1 5.0 15.00 5 el Attar, Raoul 0 0 1 1 % 0 0 1 1 4.0 12.00 6 Bandelier, Felix 0 0 1 0 1 % 1 0 1 4.0 12.00 7 Schede, John 0 0 0 0 1 0 % 1 1 3.0 6.00 8 Weber, Luca 0 0 0 0 0 1 0 % 1 2.0 4.00 9 Eisele, Jeremias 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0.0 0.00 <big><font color=blue>U14 bis U20</font></big> Rg Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg 1 Boes, Julian % 1 1 1 1 0 1 1 1 7.0 25.00 2 Hund, Sarah 0 % 1 1 0 1 1 1 1 6.0 18.50 3 Domke, Damian 0 0 % 1 1 1 1 1 5.5 15.00 4 Niethammer, Johannes 0 0 % 1 1 1 1 5.0 13.00 5 Atabay, Hatun 0 1 0 % 0 1 1 1 4.5 12.50 6 Kaltenbach, Mario 1 0 0 0 1 % 0 1 1 4.0 12.50 7 Schell, Lukas 0 0 0 0 0 1 % 1 1 3.0 5.00 8 Koch, Sebastian 0 0 0 0 0 0 0 % 1 1.0 0.00 9 Eisele, Hannah 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0.0 0.00 </pre></h4> </blockquote> <a name="fot"></a> <center><table border=0 cellspacin=2 cellpadding=0> <tr><th colspan=2><h3><font color=maroon>Fotos zu den Blitzmeisterschaften der Schachjugend</font></h3></th></tr> <tr><th colspan=2><h4><IMG SRC="soelden-saal.jpg" width="1002" height="297" alt="Spielssal in Slden"> <br>Saalenberghalle in Slden</h4></th> </tr><tr> <th><h4><IMG SRC="soelden-u8.jpg" width=500" height="500" alt=""> <br>Gruppe U8</h4></th> <th><h4><IMG SRC="soelden-u10.jpg" width=500" height="500" alt=""> <br>Gruppe U10</h4></th> </tr><tr> <th><h4><IMG SRC="soelden-u12.jpg" width=500" height="500" alt=""> <br>Gruppe U12</h4></th> <th><h4><IMG SRC="soelden-u20.jpg" width=500" height="500" alt=""> <br>Gruppe U20</h4></th> </tr></table></center> <blockquote> <hr> <h4> <li>Zur&uuml;ck zu <a href="http://TeleSchach.de/">* TeleSchach.de *</a> <li>Zur&uuml;ck zu <a href="http://TeleSchach.com/aktuelles/">Aktuelles aus der Schachwelt</a> </h4></ul> <hr></blockquote> <h6 align=center>&#169; 8.96 by <A HREF="http://www.Gerhard-Hund.de" target="_blank">Gerhard Hund</A> Update 28.10.2012</h6></body></html>